101 implementacji HTTP

Poprzednia wersja libpurple cierpiała na brak dobrej implementacji połączeń HTTP. Zwyczajny użytkownik nie zauważy tego, ponieważ wtyczki starają się zakryć problemy z tego wynikające. Jednak gdy każdy komponent korzystający z takich zapytań musi radzić sobie z każdym z tych problemów z osobna, co nie może się skończyć dobrze.

Prawie rok temu zdecydowałem pójść inną drogą niż dotychczasowi autorzy wtyczek – zamiast tworzyć kolejną, wewnętrzną implementację, zaprojektowałem i wykonałem nowe, elastyczne API HTTP. Teraz zszedłem jeszcze głębiej, zastępując wszystkie dotychczasowe wersje moim nowym dziełem. Czytaj dalej